תמיכה טכנית 
09.00 עד 21.00
דוא"ל : v88v99v@gmail.com
055-6688123 

בס"ד                                

 


תקנון לוקרון – השכרת לוקרים

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

 

 1. כללי
 2. אתר לוקרון (להלן: "האתר") משמש דרך נוספת להשכרה של לוקרים  מחברת לוקרון.
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל סוגי שכירת לוקרים שיעשו על ידך באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין לוקרון. עקב כך הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. שכירת לוקר באתר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש דרך האתר.
 4. שכירת לוקר
 5. לוקרון  מאפשרת לך לשכור לוקר   באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה וקלה.
 6. כדי לבצע הזמנה של לוקר יש תחילה לבחור באתר לוקרון את המוסד והלוקר הרלוונטי ולאחר מכן יש להקליד פרטים חיוניים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך המשתמש ל"מבצע פעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה, עם אישור חברת האשראי תישלח הודעת אישור עסקה .
 7. שכירת לוקר באמצעות האתר הוא  על בסיס מקום פנוי. במידה ולא יהיה באפשרותנו לספקו תהא זכאי לקבל החזר כספי מלא. חברת לוקרון  שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה ולזכות את הלקוח בסך החיוב.
 8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של לוקרון לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, לוקרון לא תוכל להתייחס להזמנה  ותהיה זכאית לבטל את ההזמנה.
 9. חלוקת לוקרים תעשה ע"פ הקרבה לכיתה וגובה התלמיד.
 10. בתום אישור התשלום תישלח הודעה עם מיקום הלוקר ,מספרו והקוד הסודי.

 

 1. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש 

  כל מידע שנמסר לצורך הרכישה, לוקרון מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. לוקרון יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות. לוקרון נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר , על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, לוקרון לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 2. ביטול עסקה
  דמי הביטול הם באופן יחסי לתקופת השימוש ולא פחות מ - 50 ₪.

שליחת הודעות וחשבוניות    
ידוע לי ואני מאשר לשלוח לי באמצעות דוא"ל ו/או מסרונים הודעות ו/או מידע בנוגע ללוקרים ו/או להזמנות ו/או למוצרים ו/או מידע אחר והודעות. כמו כן אני מאשר לשלוח לי בדרך זו חשבוניות ממוחשבות בגין ההזמנות שביצעתי.

 1. רשימת המתנה
 2. במקרה שלא נותרו לוקרים פנויים במתחם, הנך רשאי למלא בקשה להצבת ארונית נוספת במתחם (להלן: "הבקשה"). במסגרת הבקשה תמלא פרטי כרטיס אשראי להבטחת התשלום במקרה של הצבת הארונית.
 3. עם קבלת הבקשה יפעל לוקרון להציב ארונית נוספת במתחם בתיאום עם הנהלת המוסד.
 4. לאחר הצבת הארונית תשלח לך הודעת דוא"ל ו/או הודעת טקסט בהתאם פרטים אשר יוזנו על ידך.
 5. עם קבלת ההודעה תוכל לבחור לוקר בארונית שהוצבה באמצעות מספר השובר שתקבל בסיום מילוי הבקשה.
 6. לוקרון אינו מתחייב  להציב ארונית בהתאם לבקשה והצבתה הנה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 7. כמובן, ככל שלא תוצב ארונית לא תחויב בכל תשלום בגין הבקשה.
 8. במקרה שלוקרון הציב ארונית בהתאם לבקשה דמי הביטול במקרה זה יהיו בשיעור 100% מסכום ההזמנה (בין השאר ובהתחשב בכך כי הארונית הוצבה במיוחד עבורך).

 אחריות תכולה : האחריות לתכולת הלוקרים על השוכר/ת בלבד ולוקרון ,כל בית ספר או מוסד חינוכי אחר אינו אחראי בשום צורה.

ביטוח 

הלוקרים בספרייה הלאומית מבוטח נגד פריצה עד לסכום אלף ש"ח.
 
אמנת שירות (חלק בלתי נפרד מן התקנון)


לוקרון מודה לך על הצטרפותך לאלפי לקוחותיו ומאחל לך הנאה מלאה מהלוקר ששכרת.

 1. הלוקר ניתן לשימוש מיד לאחר השלמת התשלום  של הלוקר באתר המאובטח http://www.lockeron.co.il/ ,בתוך מספר שעות ישלח מסרון עם הקוד הסודי .
 2. מוקד השירות וההזמנות בטלפון: 055-6688123.
 3. ידוע לי שכל נזק ללוקר באחריותי הבלעדית.logo בניית אתרים